Poznawanie siebie


,,Nikt nie może nawiązać więzi z innym człowiekiem, jeśli wcześniej nie nawiązał jej z samym
sobą.”
– Carl Gustav Jung

Poznawanie siebie jest jednym z najważniejszych zadań, jakie mamy do wykonania w życiu.
Wpływa ono znacząco na rozwój osobisty, emocjonalny i społeczny, pozwala zidentyfikować
swoje wartości oraz mocne i słabe strony. Postępowanie w zgodzie ze sobą jest kluczowe w
tworzeniu satysfakcjonującej nas codzienności.
Najlepszym sposobem na poznawanie siebie jest przebywanie z samym sobą. To proces
zrozumienia swoich wartości, potrzeb i pragnień, celów i marzeń ale także ograniczeń. Warto
zwracać uwagę na swoje myśli, uczucia, zachowania zarówno w tych lepszych jak i gorszych
momentach. Spytać siebie, czego tak naprawdę potrzebuję lub oczekuję, co przyniesie mi spokój,
jakie czynności przynoszą mi radość. Kontakt z innymi osobami jest również pomocny w
poznawaniu siebie. Najczęściej spędzamy czas z osobami do nas podobnymi, z kim łatwo nam się
rozmawia, z kim dzielą nas podobne pasje. To, jakimi otaczamy się znajomymi, z kim budujemy
trwalsze relacje, wiele mówi o nas samych.

Aby poznać siebie warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  • Jakie wartości w życiu są dla mnie najważniejsze? Które wpływają na moje zachowania?
  • Co w sobie lubię, z czego jestem dumna/y?
  • Jakie mam cele (dotyczące relacji, pracy, nauki, sportu, pasji, itp.)?
  • Jakie chcę budować relacje? Jakimi ludźmi chcę się otaczać?
  • Co sprawia mi przyjemność? Co lubię robić a czego niekoniecznie?
  • Jakie są moje ograniczenia? Co sprawia mi trudności?
  • Jakie są moje granice komfortu? Czy wiem jak bronić swojego zdania?
  • Jakie są moje marzenia? Co należy zrobić, aby je spełnić?

Poznawanie siebie jest procesem trwającym przez całe życie. Każdego dnia jesteśmy stawiani
przez nowymi wyzwaniami, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani. To one pozwalają nam
codziennie, choć troszkę lepiej poznać samego siebie. Im więcej o sobie wiemy, tym lepiej się ze
sobą czujemy i jesteśmy pewniejsi w swoich poczynaniach. Warto spojrzeć na siebie jak na
każdą inną osobę – zasługującą na zrozumienie, szacunek, uwagę czy dobre słowo. Tylko wtedy
będziemy w stanie zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy 🙂


Bibliografia:
https://monikagawrysiak.pl/jak-poznac-siebie/
https://studiapsychologiczne.pl/jak-poznac-siebie-techniki/