Kobiety w sporcie

Fragmenty artykułu Eweliny Kamasz pt ,,Kobiety i sport” (Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014) Profesjonalny sport kobiet Problemy, które utrudniają kobietom uprawianie zawodowego sportu w Polsce są wymienionew