Dlaczego i po co?

Takie pytanie zadałyśmy sobie na początku naszej wspólnej Fundacyjnej drogi. I o ile te pierwsze odpowiedzi wypływały z naszego serca, naszych wewnętrznych pragnień opartych na własnej historii, przeżyciach, doświadczeniach, to dzisiaj już wiemy z różnych źródeł, że…

dziewczyny bardzo potrzebują takiego miejsca jak Fundacja Skarby

 

Z raportu z badań Dove wynika, że:

  • Aż 81% dziewcząt w Polsce nie ma wysokiej samooceny
  • 8 na 10 – cierpi na zaburzenia odżywiania lub w inny sposób naraża swoje zdrowie (78%)
  • 47% dziewcząt – uważa, że aby dobrze radzić sobie w życiu, muszą wyglądać w określony sposób

Z raportu z badania Rzecznika Praw Dziecka wynika, że:

  • Ogólna ocena własnego zdrowia – tylko 43% nastolatek ocenia swoje zdrowie bardzo dobrze
  • Najczęściej występującym zjawiskiem w szkole była obawa przed rówieśnikami (45% doświadczyło jej przynajmniej raz), prawie jednej trzeciej (31%) zdarzyło się być wyśmiewanym przez koleżanki czy kolegów, jedna piąta (21%) spotkała się z przejawem dręczenia
  • Dziewczynki znacznie krytyczniej podchodziły do oceny swojej osoby. Niespełna połowa była z siebie zadowolona przynajmniej bardzo często (48%)
  • Uczennice uzyskiwały niższą przeciętną liczbę punktów w każdym z analizowanych aspektów swojego wyglądu
  • Tylko połowa młodzieży niezależnie od analizowanego aspektu pozytywnie oceniała radość i zadowolenie z życia
  • Niższe poczucie własnej wartości towarzyszyło kobietom – przynamniej bardzo częste przekonanie o tym, że robią wszystko źle, miała jedna piąta (20%). To uczennice istotnie częściej czuły się przytłoczone problemami (28% vs.14%) i miały wszystkiego dość (29% vs. 17%)

To tylko kilka obszarów problemów, które wyłoniły się z tych raportów. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu poniżej, który w szerszy sposób opisuje raporty z badań i konsekwencje tego co z nich wynika, a także to, co możemy zrobić dla młodych kobiet