Polityka prywatności

Strony internetowej fundacjaskarby.pl („Strona WWW”)

 1. Informacje ogólne
 • Niniejsza polityka dotyczy Strony WWW, funkcjonującego pod adresem url: https://fundacjaskarby.pl/
 • Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Skarby z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojciecha Gersona 5A lok. 57, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943679; NIP 982-038-62-85, REGON 52082009
 • Fundacja Skarby („ADO”) oświadcza, że  szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. W poniższym dokumencie znajdują się informacje na temat sposobu w jaki ADO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje o użytkownikach oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne.
 1. Definicje
 • Administrator danych osobowych (ADO) – Fundacja Skarby z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojciecha Gersona 5A lok. 57, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943679; NIP 982-038-62-85, REGON 52082009, adres e-mail: kontakt@fundacjaskarby.pl
 • Strona WWW – strona internetowa prowadzona przez Fundacja Skarby działająca pod adresem https://fundacjaskarby.pl/;
 • Cookies (pliki cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika za pośrednictwem których korzysta on ze stron internetowych Strony WWW.
 1. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z działaniem Strony WWW jest Fundacja Skarby z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojciecha Gersona 5A lok. 57, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943679; NIP 982-038-62-85, REGON 52082009, adres e-mail: kontakt@fundacjaskarby.pl
 2. W sprawach ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@fundacjaskarby.pl lub na adres pocztowy w ust. 3. pkt.1
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania

  Administrator przetwarzane dane osobowe w celu:
Zakres danychCel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonuObsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych. Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji.Art. 6 ust. 1 lit. f RODODane będą przetwarzane do wystąpienia późniejszego z następujących zdarzeń: – udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, – zgłoszenie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania
Adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnegoW celach analitycznych (np.: optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej.Art. 6 ust. 1 lit. f RODODane będą przetwarzane przez czas działalności Strony WWW.

 1. Odbiorcy danych Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  • Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  • Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
  • Odbiorcy danych tacy jak: banki, operatorzy płatności internetowych
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw trzecich niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub zapewniających odpowiedni stopień ochrony stwierdzony decyzją Komisji Europejskiej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO.
 1. Twoje prawa
  Przysługuje Ci prawo:
 • do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do przeniesienia danych osobowych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o profilowaniu
  Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności obowiązków prawnych.

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 1. Informacja o plikach cookies
 • Strona WWW korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony WWW i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisanie Twojego imienia, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookies. Służą one Twojej wygodzie, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok.
 • Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
 • Po zalogowaniu ustawimy również kilka plików cookie w celu zapisania informacji o logowaniu i wyborze sposobu wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania działają przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranu przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie utrzymany przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.
 • Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i wskazuje po prostu post ID artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa on po 1 dniu.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony WWW mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Procedury zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach: