Adres do korespondencji

    ul. Wojciecha Gersona 5A m.57 93-259 Łódź
    +48 607 791 256