Stres


Stres jest obecny w życiu każdego z nas. Jest on potrzebny, ponieważ działa mobilizująco i
pomaga przetrwać w trudnych dla nas sytuacjach. Jednak gdy jest on długotrwały oraz
intensywny może prowadzić do negatywnych zmian w naszym organizmie.
Stres definiuje się jako ,,stan obciążenia systemu regulacji psychicznej powstający w sytuacji
zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów, zadań,
wartości”. Prościej mówiąc, jest to reakcja organizmu na wydarzenia/sytuacje, które zakłócają
jego równowagę. Czynniki powodujące taką reakcje to stresory, mogące mieć różne źródła:

 • psychiczne (np. przeciążenie zadaniami, utrata kontroli, presja)
 • fizyczne (np. hałas, przeludnienie, zmiany temperatury lub ciśnienia, urazy i choroby)
 • społeczne (np. konflikty, utrata kogoś bliskiego, mobbing)

Obszary życia, które bywają najbardziej stresogenne:

 • miejsce pracy i pełniona funkcja (tzw. stres zawodowy)
 • szkoła (konflikty z innymi uczniami i nauczycielami, strach przed krytyką, brak zrozumienia i
  wsparcia)
 • życie rodzinne (brak miłości i zrozumienia, niskie poczucie bezpieczeństwa, konflikty)
 • psychika (niskie poczucie własnej wartości, negatywny obraz samego siebie, poczucie winy,
  perfekcjonizm, narcyzm)
 • organizm (pogorszenie stanu zdrowia, niepełnosprawność, kompleksy w związku z wyglądem
  zewnętrznym)

Objawy stresu, to reakcje organizmu na zetknięcie się ze stresorem. ,,Stres wywołuje
uruchomienie mechanizmu ucieczki lub walki, który sam w sobie jest reakcją nie tylko
mieszczącą się w granicach normy, ale również konieczną, by człowiek mógł radzić sobie z
wyzwaniami, które stawia przed nim życie. Mówimy wówczas o optymalnym poziomie stresu,
który mobilizuje nas do podjęcia działań. Jednak zbyt wysoki jego poziom lub przewlekły
charakter powodują, że organizm nie potrafi wyjść ze stanu mobilizacji i wrócić do równowagi i
odprężenia. Objawy stresu utrzymują się wówczas przez długi czas i wywierają negatywny
wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne”.
Do objawów stresu zalicza się: szybkie bicie serca, potliwość, drżenie rąk, napięcie i niepokój,
ból głowy, pogorszony nastrój, napady lęku, kłopoty z koncentracją, drażliwość, problemy ze
snem, niska odporność, poczucie samotności i izolacji, niezdolność do relaksu, obniżenie
efektywności pracy, przejadanie się lub niedożywianie.

Stres poprzez swoje działanie może powodować różne reakcje organizmu, przez co dochodzi do
zmiany np. naszego samopoczucia. Można więc wyróżnić dwa rodzaje stresu –
dobry/pozytywny oraz zły/negatywny.
Stres dobry, inaczej eustres, to rodzaj stresu, który pojawia się w odpowiedzi na jakieś
wyzwanie. Jest to krótkotrwały stan pobudzenia, który może mobilizować nasze zasoby i
zwiększać wydajność. Może motywować nas do osiągania celów, pomagać w skupieniu uwagi
i mobilizować energię potrzebną do wykonywania zadań. Kiedy stresor zostaje
przezwyciężony, organizm powraca do stanu równowagi.
Stres zły, inaczej dystres, to rodzaj stresu, który występuje w odpowiedzi na sytuacje trudne,
przytłaczające. Jest to długotrwały lub intensywny stan napięcia, który negatywnie wpływa
na nasze zdrowie i samopoczucie. Może prowadzić do chronicznego zmęczenia, lęku,
problemów z koncentracją, zaburzeń snu, depresji i innych problemów zdrowotnych.


Jak radzić sobie ze stresem?

 • zadbaj o dobry sen
 • głęboko oddychaj
 • porozmawiaj z zaufaną osobą
 • postaraj się zrelaksować (spacer, gimnastyka, słuchanie muzyki, taniec, drzemka, czytanie
  książki)
 • uprawiaj sport/aktywność fizyczną
 • poproś o pomoc
 • zaakceptuj stres, sprawdź co jest jego źródłem oraz jak na niego reagujesz

Bibliografia:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stres;3980346.html
http://spwni.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:przyczyny-stresu-stresory-sytuacje-
trudne-i-zasoby-w-radzeniu-sobie-ze-stresem&catid=60&Itemid=166
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/stres-co-to-jest-i-jak-sobie-z-nim-radzic/
https://naturalnieozdrowiu.pl/czy-stres-moze-byc-dla-nas-korzystny-czym-roznia-sie-stres-pozytywny-i-
negatywny/