Asertywność


Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw w sposób otwarty, w
granicach nienaruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego.
Innymi słowy, to umiejętność zachowania się równocześnie z szacunkiem dla siebie i dla innych.
To umiejętność zachowania się w sposób nieagresywny, niepowodujący cierpienia innych ani
też własnego. 

Osoba asertywna to taka, która:

  • potrafi odmówić w sposób uprzejmy, bez wyrzutów sumienia
  • jasno komunikuje, co myśli i czuje
  • posiada swoje zdanie szanując odmienną opinie swojego rozmówcy
  • nie boi się krytyki oraz potrafi ją przyjąć
  • nie ulega manipulacji

W trakcie komunikacji można przybrać jedną z trzech postaw: agresywną, uległą i asertywną.
Każda z nich charakteryzuje się innymi cechami.
Poprzez postawę agresywną rozumiemy stawianie siebie na pierwszym miejscu. To JA mam
zawsze rację. Jest to narzucanie innym swojego zdania, rozkazywanie zamiast proszenia oraz
ignorowanie potrzeb drugiej osoby. Bardzo często w takiej komunikacji pojawia się krzyk oraz
szantaż emocjonalny. Obecna jest również krytyka, obwinianie za błędy a także kontrola.
Postawa uległa charakteryzuje się wycofaniem, ignorowaniem własnych potrzeb na rzecz
innych. W takiej komunikacji najważniejszą rolę gra nasz rozmówca, a nie my. To ON posiada
rację. Osoba uległa podważa swoją wartość, nie wierzy w swoje możliwości. Tłumaczy się oraz
przeprasza za nie swoje błędy. Własna opinia nie ma znaczenia, liczą się tylko opinie innych
osób.
Postawa asertywna jest postawą optymalną. W takiej komunikacji obie osoby szanują swoje
odmienne opinie, a także potrafią ze sobą współpracować. Każdy jasno wyraża swoje potrzeby i
emocje, nie narzucając przy tym swojego zdania. Osoba asertywna potrafi rozróżnić fakty od
opinii, bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Jeśli występuje krytyka, to tylko
konstruktywna.

Asertywność jest umiejętnością społeczną, której uczymy się przez całe życie. Stawianie granic
to proces, który wymaga czasu i praktyki. Warto być cierpliwym i pamiętać, że każdy z nas
posiada własne granice, które należy szanować. Aby zachować swoje zdrowie i równowagę
trzeba czasami komuś odmówić, powiedzieć NIE. I nie jest to niczym złym, czy egoistycznym. To
potwierdzenie, iż nasze potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby innych.

Bibliografia:
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/asertywnosc-co-to-jest/